Spara säkert med hög ränta


Spara säkert med hög ränta. APP Spar använder samma säkerhetslösningar som de ledande bankerna och säkerhetsföretagen. Vi är skyddade av certifikat och all data är krypterad med avancerad teknik för att förhindra obehörig åtkomst.

Högsta säkerhet

Vi tar integritet och säkerhet på största allvar. Vi garanterar att din information alltid är säker och att ingen obehörig kan komma åt dina uppgifter

Bankstandard

Vi använder samma säkerhetslösningar som världens ledande banker och all data är krypterad med några av de starkaste krypteringsmetoderna som finns. Vi jobbar med ledande experter och samarbetsparter inom säkerhetsområdet.

Kontinuerlig uppföljning

Vi jobbar konsekvent ihop med ledande företag inom säkerhetsbranschen och myndigheter för att motarbeta bedrägerier och dataintrång. Därför ska du känna dig säker hos oss och inte behöva oroa dig för säkerheten.

Säker förvaring av data

Varken vi eller våra partners har tillgång till dina inloggningsuppgifter och kan heller inte ändra uppgifter eller genomföra transaktioner från ditt bankkonto.

Verifierad säkerhet

All kommunikation mellan APP Spar och din webbläsare är krypterad med 256-bitars SSL-verifierat från RapidSSL, en världsledare inom säkerhet på nätet. Du kan känna dig säker när du använder APP Spar.

Integritetspolicy

För oss på APP Spar är skyddet av din personliga integritet av största betydelse när vi behandlar ditt företags och dina personuppgifter. Vårt mål är att du alltid ska känna dig helt säker i din relation till oss och med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi ser därför alltid till att behandla den information som du lämnar till oss med sekretess. Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/avtal behandlas av oss för att fullgöra ingångna avtal och för att vi skall kunna fullgöra förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan användas för identifikation, kreditupplysning, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål och vi kan komma att komplettera personuppgifterna med information från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av regler om sekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som vi samarbetar med.

Om du vill få information om personuppgifter rörande dig som behandlas av oss är du välkommen att kontakta kundtjänst på support@appspar.se Du kan till samma adress anmäla att du inte vill ha direktreklam från oss eller begära att vi tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Bestämmelser om sekretess avseende kunduppgifter finns för att värna om kundernas förtroende för banker och finansiella institut. Sekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det inte är obehörigt. Sekretessen gäller såväl mellan enheter och befattningshavare inom företaget som i förhållande till andra företag inom och utom koncernen. Kunduppgifter lämnas i vissa fall till myndigheter med stöd av lag eller annan författning. I övrigt bygger hanteringen av kunduppgifter inom koncernen på koncernens behov av att kunna styra, hantera och kontrollera sina risker samt att kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.

Dessa regler om sekretess för kunduppgifter gäller vid sidan om vad som följer av regelverken om marknadsföring och hantering av personuppgifter. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Om du i övrigt har någon fråga eller synpunkter om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta kundtjänst via e-post till support@appspar.se.