Om APP Spar

Vi vill att sparande ska vara både enkelt och lönsamt. Därför startades APP Spar. Med sparande på nätet kan vi nu erbjuda tusentals svenska personer och företag en högre ränta på sparandet, enkelt och helt utan avgifter.

Goda nyheter – Vi är inte som banken!

Debatten har varit het rörande de svenska bankerna de senaste åren. Det har handlat om bonusar och vinster, etik och skandaler, men inte minst om ett pyrande missnöje från kunderna.

Trots att många kunder är missnöjda med både service och ränta är det väldigt få som faktiskt byter bank. Istället för att stillatigande knyta näven i fickan tycker vi att du ska prova ett alternativ till din husbank. APP Spar kan inte ersätta banken, men vi kan ge dig en hög ränta på ditt sparkonto.

Hur kommer det sig att APP Spar kan erbjuda så hög ränta?

APP Spars ränta är mycket riktigt högre än bankernas. Skillnaden blir dessutom förbluffande stor på ett par års sikt. Om du t.ex. sparar 50 000 kr på bankens sparkonto med 0,00% ränta så går du miste om 1 250 kr i ränta per år, som du kunde ha fått hos APP Spar med 2,5 % ränta.

Hur kommer sig detta? Bankerna pressas just nu från flera håll:

  • Bankernas ägare vill ha större avkastning, vilket går ut över räntan och servicen.
  • Finansinspektionen har infört tuffare och kostsamma regler, vilket ökar bankernas kostnader.
  • Riksbanken tar årligen ut flera hundra miljoner för insättningsgarantin, vilket indirekt slår mot kunderna.
  • Nya konkurrenter med digitala plattformar konkurrerar med mycket lägre kostnader.

Genom att vi inte har några dyra kontor och är helt digitala kan vi vara mer konkurrenskraftiga än bankerna.

Är APP Spar ett kreditvärdigt företag?

APP Spar är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel placeras i fastighetsverksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

APP Spar drivs av APP Spar AB. Du loggar säkert och enkelt in med ditt BankID.

Vi som står bakom företaget är rutinerade och hårt arbetande entreprenörer som drivit många olika företag under många år. Vi har aldrig någonsin varit inblandade i några oegentligheter eller någon konkurs.

Vad används mina pengar till?

De pengar som du sätter in placeras i fastighetsverksamhet. Genom att vi får en hög avkastning på de investeringar vi gör, kan vi även betala en hög ränta på ditt sparande.

APP Spar lånar ut kapital till APP Fastigheter koncernen. APP Fastigheter är det ledande privata fastighetsbolaget i Växjö.

Kontakta oss