Om APP Spar


Vi vill att kapitalsparande skall vara både enkelt och lönsamt, därför startade vi APP Spar. Vi kan erbjuda såväl företag som privatpersoner ett tryggt sparande, med hög ränta på kapital och utan avgifter.

Win-win-win

Med APP Spar vill vi skapa en win-win-win-situation mellan sparkunder, städerna där APP är aktiva samt möjliggöra tillväxt för APP Fastigheter. Företag och privatpersoner erbjuds kapitalsparande i Fastighetskonton som ger bra ränta utan avgifter. Detta kombinerat med personlig service vid insättning och digitala uttag till bankkonto.

Inlånat kapital till Fastighetskonton används till finansiering av APP Fastigheter och utgör en alternativ finansiering istället för exempelvis obligationsfinansiering. Genom våra Fastighetskonton ger vi företag och privatpersoner möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av den lokala fastighetsmarknaden via ett aktivt stadsutvecklingsbolag. APP Spar är ett inlåningsföretag med tillstånd av Finansinspektionen och vi erbjuder en väsentligt högre ränta än svenska banker med motsvarande bindningstid. I dagsläget erbjuder APP Spar en ränta på 4,50%.

Är APP-koncernen kreditvärdig?

APP Spar drivs av APP Spar AB med koncernmoderbolaget APP Equity AB. Koncernmoderbolaget består av rutinerade entreprenörer som drivit olika företag under många år. Koncernen är idag Växjös näst största, och inget av dess bolag har varit inblandat i några oegentligheter eller någon konkurs. APP:s moderbolag har investerat över 100 MSEK i aktieägarkapital i APP Fastigheter. APP Fastigheter kommer inte att genomföra utdelning till ägarna så att eget kapital understiger 100 MSEK. APP Spars styrelseordförande Jan Pyrell, med mångårig erfarenhet som advokat inom affärsjuridik bl.a. på Hamilton Advokatbyrå samt genom egen verksamhet, övervakar verksamheten och säkerställer att inlånat kapital uteslutande finansierar APP Fastigheter.

APP Spar är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Insatta medel placeras i fastighetsverksamhet. Insatta medel omfattas inte av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Kontakta oss

Jan-Olof Swanteson

KAPITALFÖRVALTARE
0705-36 53 22
jan-olof.swanteson@appspar.se

Anders Svensson

KONCERN-VD APP
0733-50 37 02
anders.svensson@appequity.se