APP Spar

APP Spar har återbetalat samtligt inlånat kapital och upphört med inlåningsverksamhet enligt Riksdagens beslut att upphäva lag (2004:299) om inlåningsverksamhet. APP tackar samtliga långivare för visat förtroende.APP Spar AB 559130-9488
Storgatan 82A, Växjö
support@appspar.se