Frågor & svar


Här har vi samlat relevanta frågor kring ditt sparande i APP Spar. Du hittar bl. a. svar på hur man öppnar ett konto, hur man sätter in och tar ut pengar, frågor om räntor och säkerhet. Skulle det trots allt vara så att du inte hittar svaret på din fråga så är du varmt välkommen att kontakta oss på support@appspar.se
Hur kan APP Spar erbjuda så hög ränta?

Bankerna pressas från flera håll, medan APP Spar inte påverkas på samma vis. APP Spars ränta kan därför hållas betydligt högre än bankernas.
Bankernas ränta påverkas av:

 • Bankernas ägare vill ha högre avkastning, vilket går ut över räntan och servicen.
 • Finansinspektionen har infört tuffare och kostsamma regler, vilket ökar bankernas kostnader.
 • Riksbanken tar årligen ut flera hundra miljoner för insättningsgarantin, vilket indirekt slår mot kunderna.
 • Nya konkurrenter med digitala plattformar konkurrerar med mycket lägre kostnader.

Genom att APP Spar i stor utsträckning drivs digitalt, kan vi vara mer konkurrenskraftiga än bankerna. Vi behöver heller inte betala pengar för insättningsgarantin.

Kostar det något att öppna ett konto hos APP Spar?

Nej, det är helt gratis att öppna ett konto hos APP Spar.

Hur blir jag kund hos APP Spar?

För att bli kund hos APP Spar som privatperson loggar du in via Mina Sidor. Som företagare kontaktar du antingen vår Kapitalförvaltare direkt eller mailar support@appspar.se. I det senare fallet kommer vår Kapitalförvaltare istället att ta kontakt med dig för att ge dig nödvändig information och hjälpa dig med registreringen. Det är både enkelt gratis att öppna konto i APP Spar.

Är mina pengar säkra hos APP Spar?

Säkerheten är av högsta prioritet. Vi använder bl.a. BankID och samma säkerhetssystem som de stora bankerna har. All information krypteras innan den sparas i säkert förvar. Du har alltid tillgång till dina konton och kan själv ta ut pengar när det passar dig. Vi värnar om dig, dina pengar och din trygghet.

APP Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel placeras i APP Fastigheter. Genom en fastighetsportfölj med låg risk och långsiktigt ägarperspektiv skapas trygghet för sparkunder, och tack vare att vi får en hög avkastning på de investeringar vi gör, kan vi även betala en hög ränta på ditt kapital. För finansiell information om APP Fastigheter, läs mer på appspar.se och app-fastigheter.se.

Att bli godkänd av Finansinspektionen är en omfattande process. Bl.a. måste man uppfylla krav på eget bundet kapital på minst 10 000 000 kr och genomgå en ägarprövning samt kunna dokumentera sina processer och rutiner.

Insatta medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Vad är lägsta sparbelopp i Fastighetskonto?

Privatpersoner

 • Insättning och sparbelopp är 50 000 kr.
 • APP Spar förbehåller sig dock rätten att ensidigt avböja och utan angivande av skäl avslå kundansökan.

Svenska företag (Aktiebolag, Enskilda Firmor, Handelsbolag och Kommanditbolag)

 • Lägsta sparbelopp är 250 000 kr.
 • APP Spar har ingen övre gräns för högsta tillåtna sparande. APP Spar förbehåller sig dock rätten att ensidigt avböja och utan angivande av skäl avslå kundansökan.
Vad är högsta sparbelopp i Fastighetskonto?
 • Privatpersoners sparande är alltid 50 000 kr.
 • Svenska företag (Aktiebolag, Enskilda Firmor, Handelsbolag och Kommanditbolag) har ingen övre gräns för högsta tillåtna sparande.

Räntan förs automatiskt över till ditt Uttagskonto.

Hur gör man ett uttag?

Det är enkelt att göra ett uttag.

Logga in på Mina Sidor
Välj ”Uttag” på startsidan och följ instruktionerna
APP Spars Fastighetskonto har tolv (12) månaders fördröjda uttag, vilket innebär att det tar tolv (12) månader från den dagen du gör en uttagsbegäran till dess att pengarna förs över till ditt Uttagskonto. P.g.a. bankernas överföringstid kan det dröja ytterligare någon dag innan pengarna finnas tillgängliga på ditt bankkonto.

Observera att du bara kan ta ut pengar till ditt registrerade konto. Kontonumret till ditt uttagskonto kan du se genom att logga in på Mina Sidor, under fliken ”Kundinformation”

Omfattas mitt sparande av den statliga insättningsgarantin?

APP Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel placeras i fastighetsverksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Hur kontaktar jag APP Spars kundtjänst?

Du kan enkelt själv utföra uttag  av kontot under ”Mina sidor”. Du hittar svar på de vanligaste frågorna under ”Frågor & svar”.

Skulle du inte hitta svaret på din fråga får du gärna kontakta oss per e-post till support@appspar.se

Hur gör jag en insättning?

Som privatperson gör du själv insättning till APP Spars bankgiro via Mina Sidor. Som företag görs insättning via Kapitalförvaltare. Pengarna syns normalt på ditt Fastighetskonto inom 3 bankdagar.

Hur gör jag för att öppna Fastighetskonto?

Som privatperson loggar du in via Mina sidor och öppnar ett Fastighetskonto.

Som företagare öppnar du ett Fastighetskonto genom att kontakta APP Spars Kapitalförvaltare.
Du behöver:

 • Vara 18 år eller äldre, eller ha ett svenskt företag
 • BankID
 • Konto i svensk bank
Är APP Spars internettjänst säker?

Vi använder oss av högsta säkerhetsstandard. Vi använder samma BankID som de stora bankerna. Vi använder oss av krypteringsteknologin SSL (Secure Socket Layer) för att skydda all kommunikation mellan din webbläsare och vår webbserver. All information som lagras är krypterad och tillgången till obehöriga är spärrad. På så sätt säkerställer vi att ingen annan än du kan komma åt dina pengar.

Vi uppfyller alla regler som Finansinspektionen ställer krav på.

Hur ändrar jag mitt uttagskonto?

Kontakta kundtjänst om du måste ändra ditt uttagskonto.

Måste jag göra insättningarna från något särskilt konto?

Nej, du kan göra insättningar från vilket konto du vill.

Är APP Spar en bank?

Nej. APP Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299).

Kan man ha gemensamt sparande?

Nej, man kan endast vara en kontoinnehavare per konto.

Vad är BankID?

BankID är en elektronisk ID-handling som du använder för att legitimera dig med och när du ska godkänna handlingar på Internet. Den visar helt enkelt att du är du och den är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. En underskrift med e-legitimation är juridiskt bindande.

Var skaffar jag BankID?

BankID ges ut av din bank. Du som vill skaffa ett BankID måste ha ett konto i en svensk bank. Hur gammal du måste vara för att få ett BankID varierar från bank till bank. Mer information om BankID hittar du på www.bankid.com.

Vad är FATCA resp. CRS?

FATCA står för ”Foreign Account Tax Compliance Act” och är en amerikansk lag som syftar till att förhindra att amerikanska medborgare och personer som är skattskyldiga i USA kringgår beskattning med hjälp av internationella placeringar. USA har ingått ett avtal med många länder om utbyte av skatteuppgifter och FATCA tillämpas på alla finansiella företag runt om i världen. FATCA innebär att svenska banker och kreditmarknadsbolag måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA och därefter lämna ut kontrolluppgift om kontosaldo till Skatteverket. FATCA genomförs i Sverige genom en svensk lag som trädde i kraft den 1 april 2015 (Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet).

CRS står för ”Common reporting standard” och gäller dem som är skattskyldiga i andra länder än Sverige och USA. Commron reporting standard (”CRS”) är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar avseende finansiella konton. CRS har utvecklats av Organisation for Economic Development (OECD) och har implementerats i svensk lag genom Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (”IDKAL”). I praktiken innebär detta att svenska finansiella institut ska lämna uppgifter om personer vilka är skattskyldiga i andra länder än Sverige till Skatteverket. Skatteverket ska i sin tur lämna uppgifterna vidare till det respektive lands skattemyndighet.

Personer som är skattskyldiga i andra länder än Sverige tillåts inte öppna konto hos APP Spar.

Vad är PEP?

Med PEP avses en person i politiskt utsatt ställning, d.v.s. en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Hur öppnar jag ett nytt konto?

I dagsläget tillhandahåller APP Spar ett Fastighetskonto för svenska företag respektive för privatpersoner.

Som privatperson loggar du in med BankID till Mina sidor där du kan öppna ett Fastighetskonto.

Som företagare kontaktar du APP Spars Kapitalförvaltare för att öppna ett nytt Fastighetskonto.

Var hittar jag mitt uttagskonto?

Uttagskontot är det konto dit pengarna utbetalas när du gör ett uttag, dvs ett konto i vanlig bank. Du hittar kontot genom att logga in på Mina Sidor och klicka på ”Kundinformation”. Kontakta kundtjänst om du vill ändra ditt uttagskonto.

Kan jag öppna konto hos APP Spar om jag är under 18 år?

Du måste vara minst 18 år, alternativt ha ett svenskt företag.

Kan jag som utlandsboende öppna konto hos APP Spar?

Personer som är skattskyldiga i något annat land än Sverige tillåts inte öppna konto i APP Spar.

Får vem som helst öppna Fastighetskonto?

Ja, under förutsättning att du är 18 år eller äldre, alternativt har ett svenskt företag, samt att du har ett bankkonto i en svensk bank och ett BankID.

Måste jag vara svensk medborgare för att öppna ett sparkonto?

Nej, du måste inte vara svensk medborgare, men du måste ha ett svenskt BankID och ett konto i en svensk bank.

Hur beräknas räntan?

Ränta beräknas efter räntebasen 365/365 (366/366) och utbetalas kvartalsvis till ditt Uttagskonto.

När betalas räntan ut?

Räntan utbetalas kvartalsvis till ditt Likvidkonto. Uttag kan löpande göras från Likvidkontot.

Kan man öppna ett konto hos APP Spar utan internet?

För att bli kund hos APP Spar AB registrerar du dig via Kapitalförvaltare eller som privatperson via Mina sidor, men för att kunna ta ut insatta medel eller avsluta ditt konto måste du kunna legitimera dig med ditt BankID via appspar.se.

Kan jag ha flera konton hos APP Spar?

APP Spar tillhandahåller ett Fastighetskonto som riktar sig till företag respektive till privatpersoner.

Kan företag, organisationer och föreningar öppna konto hos APP Spar?

Ja. Svenska enskilda firmor, Aktiebolag, Handelsbolag och Kommanditbolag kan ansöka om att öppna konto hos APP Spar.

Kan jag ta ut pengarna före bindningstidens slut?

Nej, det är inte möjligt.

Skickar ni kontrolluppgifter till Skatteverket?

Ja, vi skickar kontrolluppgifter till Skatteverket, i enlighet med lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Gör ni skatteavdrag på min ränta?

Ja, vi drar i normalfallet 30 procent i skatteavdrag för privatpersoner i enlighet med Skattebetalningslagen (1997:483).

Får jag kontoutdrag och kontrolluppgift?

Ja, kontoutdrag och kontrolluppgifter genereras efter varje årsskifte och finns sedan tillgängligt under ”Mina Sidor”.

Hur avslutar jag mitt konto?

Om du helt vill avsluta ditt konto hör du av dig till kundtjänst på support@appspar.se. Ange kontonummer och personnummer. 

Vad krävs för att börja spara hos APP Spar?
 • Vara 18 år eller äldre, eller ha ett svenskt företag
 • BankID. BankID krävs för att legitimera dig och logga in på Mina Sidor.
 • Konto i svensk bank. Uttag från ditt konto hos APP Spar görs alltid till ditt Uttagskonto.
Är APP Spar registrerat hos Finansinspektionen?

Varumärket APP Spar och sidan appspar.se ägs och drivs av APP Spar AB. APP Spar AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva Inlåningsverksamhet enligt Lagen om Inlåningsverksamhet (2004:299).