Frågor & svar

Här har vi samlat alla frågor kring sparande, hur man öppnar ett konto, hur man sätter in och tar ut pengar, allt om räntor och naturligtvis om säkerhet. Skulle du mot förmodan inte hitta svaret på din fråga får du gärna kontakta oss på kundtjänst!
Hur kan APP Spar erbjuda så hög ränta?

APP Spars ränta är mycket riktigt högre än bankernas. Skillnaden blir dessutom förbluffande stor på ett par års sikt.

Hur kommer sig detta? Bankerna pressas just nu från flera håll:

 • Bankernas ägare vill ha högre avkastning, vilket går ut över räntan och servicen.
 • Finansinspektionen har infört tuffare och kostsamma regler, vilket ökar bankernas kostnader.
 • Riksbanken tar årligen ut flera hundra miljoner för insättningsgarantin, vilket indirekt slår mot kunderna.
 • Nya konkurrenter med digitala plattformar konkurrerar med mycket lägre kostnader.

Genom att vi inte har några dyra kontor och är helt digitala kan vi vara mer konkurrenskraftiga än bankerna. Vi behöver heller inte betala pengar för insättningsgarantin.

Kostar det något att öppna ett konto hos APP Spar?

Nej, det är helt gratis att öppna ett konto hos APP Spar.

Hur blir jag kund hos APP Spar?

För att bli kund hos APP Spar registrerar du dig på vår hemsida genom att klicka på ”Öppna konto”. Du legitimerar dig med ditt BankID och fyller sen i formuläret med telefonnummer, epostadress och uttagskonto (det bankkonto dit uttag av pengar ska göras). Det är enkelt och tar bara 60 sekunder, och det är helt gratis att öppna konto.

Är mina pengar säkra hos APP Spar?

Vi använder givetvis säkra system. Vi använder bl.a. BankID och samma säkerhetssystem som de stora bankerna har. All information krypteras innan den sparas i säkert förvar. Du har alltid tillgång till dina konton och kan sätta in och ta ut pengar när det passar dig. Vi värnar om dig, dina pengar och din trygghet.

APP Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel placeras i fastighetsverksamhet. Genom en fastighetsportfölj med låg risk och långsiktigt ägarperspektiv skapas trygghet för sparkunder. Insatta medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Att bli godkänd av Finansinspektionen är en omfattande process. Bl.a. måste man uppfylla krav på eget bundet kapital på minst 10 000 000 kr och genomgå en ägarprövning samt kunna dokumentera sina processer och rutiner.

Vad är lägsta sparbelopp?

Lägsta insättning och sparbelopp är 10 000 kr.

Vad är högsta sparbelopp?
 • Privatpersoner sammanlagda sparande får uppgå till 50 000 kr.
 • Svenska företag (Aktiebolag, Enskilda Firmor, Handelsbolag och Kommanditbolag) har ingen övre gräns för högsta tillåtna sparande.

Gränserna gäller för det samlade saldot på alla dina konton hos APP Spar. Överskjutande belopp förs automatiskt över till ditt uttagskonto.

Hur gör man ett uttag?

Det är enkelt att göra ett uttag.

 1. Logga in på Mina Sidor
 2. Välj ”Uttag” på startsidan och följ instruktionerna
 3. Pengarna betalas normalt ut kommande bankdag och senast inom fem bankdagar till ditt uttagskonto. P.g.a. bankernas överföringstid kan det dröja ytterligare någon dag innan pengarna finnas tillgängliga på ditt bankkonto.

Observera att du bara kan ta ut pengar till ditt uttagskonto. Kontonumret till ditt uttagskonto kan du se genom att logga in på Mina Sidor, under fliken ”Kundinformation”.

Omfattas mitt sparande av den statliga insättningsgarantin?

APP Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel placeras i fastighetsverksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Hur kontaktar jag APP Spars kundtjänst?

Du kan enkelt själv utföra alla ärenden under ”Mina sidor”. Du hittar svar på de vanligaste frågorna under ”Frågor & svar”.

Skulle du inte hitta svaret på din fråga får du gärna kontakta oss per e-post till support@appspar.se

Hur gör jag en insättning?

Det är enkelt att sätta in pengar på ditt konto. Gör en inbetalning av valfritt belopp till Bankgiro 5058-2022. Ange alltid ditt kontonummer hos APP Spar som OCR-nummer. Du hittar kontonumret under ”Mina Sidor”. Pengarna syns normalt på ditt konto inom 3 bankdagar.

Hur gör jag för att öppna sparkonto?

Det är enkelt och snabbt att öppna konto. Du behöver

 • Vara 18 år eller äldre, eller ha ett Svenskt företag
 • BankID
 • Konto i annan Svensk Bank

Klicka här för att öppna konto.

Hur ändrar jag mitt uttagskonto?

Kontakta kundtjänst om du måste ändra ditt uttagskonto.

Måste jag göra insättningarna från något särskilt konto?

Nej, du kan göra insättningar från vilket konto du vill genom att göra en betalning till Bankgiro 5058-2022. Uppge ditt kontonummer som OCR. Du hittar ditt kontonummer under ”Mina Sidor”.

Är APP Spar en bank?

Nej. APP Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299).

Kan man ha gemensamt sparande?

Nej, man kan endast vara en kontoinnehavare per konto.

Vad är BankID?

BankID är en elektronisk ID-handling som du använder för att legitimera dig med och när du ska godkänna handlingar på Internet. Den visar helt enkelt att du är du och den är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. En underskrift med e-legitimation är juridiskt bindande.

Var skaffar jag BankID?

BankID ges ut av din bank. Du som vill skaffa ett BankID måste ha ett konto i en svensk bank. Hur gammal du måste vara för att få ett BankID varierar från bank till bank. Mer information om BankdID hittar du på www.bankid.com.

Vad är FATCA?

FATCA står för ”Foreign Account Tax Compliance Act” och är en amerikansk lag som syftar till att förhindra att amerikanska medborgare och personer som är skattskyldiga i USA kringgår beskattning med hjälp av internationella placeringar. USA har ingått ett avtal med många länder om utbyte av skatteuppgifter och FATCA tillämpas på alla finansiella företag runt om i världen. FATCA innebär att svenska banker och kreditmarknadsbolag måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA och därefter lämna ut kontrolluppgift om kontosaldo till Skatteverket. FATCA genomförs i Sverige genom en svensk lag som trädde i kraft den 1 april 2015 (Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet).

Personer som är skattskyldiga i USA enligt FATCA tillåts inte öppna konto hos APP Spar.

Vad är PEP?

Med PEP avses en person i politiskt utsatt ställning, d.v.s. en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Hur öppnar man ett nytt konto?

Många kunder vill ha flera sparkonton, t.ex. ett konto med rörlig ränta och ett konto med fast ränta. Det är enkelt att öppna ytterligare ett konto:

 1. Logga in på Mina Sidor
 2. Klicka på KONTO (uppe till vänster)
 3. Klicka på KONTOANSÖKAN
 4. Välj sparform/kontotyp
 5. Klicka på ÖPPNA KONTO
Var hittar jag mitt uttagskonto?

Uttagskontot är det konto dit pengarna utbetalas när du gör ett uttag. Du hittar kontot genom att logga in på Mina Sidor och klicka på ”Kundinformation”. Kontakta kundtjänst om du vill ändra ditt uttagskonto.

Hur gör jag för att återinvestera sparkapitalet efter bindningstiden slut?

Logga in på Mina Sidor, välj aktuellt konto och klicka på “Återinvestering”.

Om du väljer att behållningen ska återinvesteras kommer saldot att föras över ett nytt konto i samma sparform med samma bindningstid och pengarna binds i ytterligare en period. För dig som privatperson får din insättning inklusive ränta inte överstiga 50 000 kr, då kommer överskottet att föras över till ditt bankkonto.

Är APP Spars internettjänst säker?

Vi använder oss av högsta säkerhetsstandard. Vi använder samma BankID som de stora bankerna. Vi använder oss av krypteringsteknologin SSL (Secure Socket Layer) för att skydda all kommunikation mellan din webbläsare och vår webbserver. All information som lagras är krypterad och tillgången till obehöriga är spärrad. På så sätt säkerställer vi att ingen annan än du kan komma åt dina pengar.

Vi uppfyller alla regler som Finansinspektionen ställer krav på.

Kan jag öppna konto hos APP Spar om jag är under 18 år?

Nej, du måste vara minst 18 år.

Kan jag som utlandsboende öppna konto hos APP Spar?

Ja, allt som krävs är att du är 18 år eller äldre och att du har ett bankkonto i en annan svensk bank och ett BankID.

Får vem som helst öppna sparkonto?

Det enda som krävs för att få öppna sparkonto är att du är 18 år eller äldre, att du har ett konto i en annan svensk bank och har ett BankID.

Måste jag vara svensk medborgare för att öppna ett sparkonto?

Nej, du måste inte vara svensk medborgare, men du måste ha ett svenskt BankID och ett konto i en annan svensk bank.

Hur beräknas räntan?

Ränta beräknas efter räntebasen 365/365 (366/366).

När betalas räntan ut?

Räntan kapitaliseras i syfte att öka ditt sparande och ge ränta på ränta-effekt. Uttag kan löpande göras från Sparkontot.

Kan man öppna ett konto hos APP Spar utan internet?

Nej, för att bli kund hos APP Spar AB måste du registrera dig på appspar.se och legitimera dig med ditt BankID.

Kan jag ha flera konton hos APP Spar?

Ja, du kan ha hur många konton du vill. Ditt sammanlagda sparande får dock inte överstiga 50 000 kr för privatpersoner. För aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag, föreningar och kommanditbolag finns ingen övre gräns för högsta tillåtna sparande. Du ser alla dina konton och öppnar nya konton från ”Mina Sidor”.

Kan företag, organisationer och föreningar öppna konto hos APP Spar?

Ja. Svenska enskilda firmor, Aktiebolag, Handelsbolag och Kommanditbolag kan ansöka om att öppna konto hos APP Spar.

 

Kan jag ta ut pengarna före bindningstidens slut?

Ja, se Allmänna villkor punkt 15 Uttag.

Skickar ni kontrolluppgifter till skatteverket?

Ja, vi skickar kontrolluppgifter till skatteverket, i enlighet med lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Gör ni skatteavdrag på min ränta?

Ja, vi drar i normalfallet 30 procent i skatteavdrag i enlighet med Skattebetalningslagen (1997:483).

Får jag kontoutdrag och kontrolluppgift?

Ja, kontoutdrag och kontrolluppgifter genereras efter varje årsskifte och finns sedan tillgängligt under ”Mina Sidor”.

Hur avslutar man mina konton?

Om du helt vill avsluta dina konton hör du av dig till kundtjänst på support@appspar.se. Ange kontonummer och personnummer. Observera att du bara kan avsluta konton utan saldo. Ta därför ut återstående saldo innan du begär ett avslut.

Vad krävs för att börja spara hos APP Spar?

For att öppna konto och börja spara hos APP Spar måste du ha

 • BankID. BankID krävs för att legitimera dig och logga in på Mina Sidor.
 • Konto i svensk bank. Uttag från ditt konto hos APP Spar görs alltid till ditt uttagskonto.
Är APP Spar registrerat hos Finansinspektionen?

Varumärket APP Spar och sidan appspar.se ägs och drivs av APP Spar AB. APP Spar AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva Inlåningsverksamhet enligt Lagen om Inlåningsverksamhet (2004:299).