APP Fastigheter


APP Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Genom kompetens, kreativitet och engagemang utmanar vi branschen och skapar fastigheter med bestående värden. APPs moderbolag har investerat över 100 MSEK i aktieägarkapital i APP Fastigheter. APP Fastigheter kommer inte genomföra utdelning till ägarna så att eget kapital understiger 100 MSEK.

Idag äger vi 15 fastigheter med ett totalt förvaltningsvärde om ca 1,2 MDR SEK samt en årlig hyresintäkt om 90 MSEK. Bolaget har över 140 st hyresgäster, fördelade på 125 000 m2. Största hyresgästen står för 8,9 % av den totala intäkten.


Läs mer om APP Fastigheter

Bokslutskommuniké för maj - augusti 2020

Under perioden har vi framgångsrikt slutförhandlat och ingått avtal för två nybyggnationer om totalt 17 600 kvadratmeter samt ett hyresavtal om 400 kvadratmeter. Nybyggnation avser Bauhaus nyetablering i Växjö på Norremark om 13 400 kvadratmeter samt uppförande av en padelhall på Västra Industriområdet i Växjö om 4 200 kvadratmeter. I vår förvaltningsfastighet ICON Växjö signerade Tele 2 ett nytt hyresavtal på kontorsyta om 400 kvadratmeter.


Läs hela rapporten

Nya signerade hyresavtal om 18 000 KVM
Resultat före skatt 60 MSEK (9 MSEK)
Ökad soliditet 24% (23%)