APP Fastigheter


APP Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Genom kompetens, kreativitet och engagemang utmanar vi branschen och skapar fastigheter med bestående värden. APPs moderbolag har investerat över 100 MSEK i aktieägarkapital i APP Fastigheter. APP Fastigheter kommer inte genomföra utdelning till ägarna så att eget kapital understiger 100 MSEK.

Idag äger vi 15 fastigheter med ett totalt förvaltningsvärde om ca 1,2 MDR SEK samt en årlig hyresintäkt om 90 MSEK. Bolaget har över 140 st hyresgäster, fördelade på 125 000 m2. Största hyresgästen står för 8,9 % av den totala intäkten.


Läs mer om APP Fastigheter

Bokslutskommuniké för jan - dec 2020

Trots att 2020 blev ett märkligt och annorlunda år som en konsekvens av pandemin kan vi glädjande berätta att vi levererar det bästa bokslutet någonsin. Vi kan konstatera att våra hyresgäster betalar sina hyror och vi har låga nivåer av förfallna kundfordringar.


Läs hela rapporten

Soliditet 26% (23%)
Eget kapital 390 MSEK /(284 MSEK)
Resultat före skatt 122 MSEK (111 MSEK)