Kapitalspara
i fastigheter

Bra ränta. Inga avgifter.

Fastighetskonto

12 månader rullande

4,50% Räntebindningstid 12 månader

Lägsta insättning 250 000 kr

Läs mer

Jag hjälper dig igång!


Vi vill att kapitalsparande skall vara både enkelt och lönsamt, därför startade vi APP Spar. Med APP Spar vill vi skapa en win-win-win situation mellan sparkunder, städerna där APP är aktiva samt möjliggöra tillväxt för APP Fastigheter. Företag erbjuds kapitalsparande i Fastighetskonton som ger bra ränta utan avgifter. Detta kombinerat med personlig service vid insättning och digitala uttag till bankkonto.

Inlånat kapital till Fastighetskonton används till finansiering av APP Fastigheter och utgör en alternativ finansiering istället för exempelvis obligationsfinansiering. Genom våra Fastighetskonton ger vi företag möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av den lokala fastighetsmarknaden via ett aktivt stadsutvecklingsbolag. APP Spar är ett inlåningsföretag med tillstånd av Finansinspektionen och vi erbjuder en högre ränta än svenska banker med motsvarande bindningstid. I dagsläget erbjuder APP Spar en ränta på 4,50%.


Bokslutskommuniké 2020

Kom igång med 3 enkla steg

Kontakta vår kapitalförvaltare så får du den hjälp du behöver för att komma igång.

1. Kontakta kapitalförvaltare

2. Välj belopp

3. Börja spara!

Viktig information

APP Spar AB är ett registrerat företag hos Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Insatta medel används för finansiering av fastighetsverksamhet. Insatta medel omfattas inte av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Enkelt

Kontakta vår kapitalförvaltare via telefon eller e-post för att öppna ett Fastighetskonto i APP Spar.

 

Efter registrering kan du när som helst själv med hjälp av BankID logga in på ditt konto.

Lönsamt

I APP Spar erhåller du högre ränta än hos någon av de nordiska storbankerna. Det är helt gratis att öppna konto.

Tryggt

Inlånat kapital används till finansiering av APP Fastigheter. Tack vare en fastighetsportfölj med låg risk och ett långsiktigt ägandeperspektiv skapas trygghet för såväl sparkunder som APP Fastigheters hyresgäster.